سیاهچال

برای ارتباط با گیم اپراتور، لطفاً بر روی این لینک کلیک کن: http://support.ir.ikariam.gameforge.com

توقیف شده تا تاريخ بازیکن دلیل (مدیر)
19.01.2038 3:14:07 kazeroonmusic Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 MHheydari Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 Baloch Payment, contact http://support.gamepay.de (Lexmark)
19.01.2038 3:14:07 rezidentevilone Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 mohammad123 Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 m2h Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 X7S Payment, contact http//support.gamepay.de
16.08.2016 17:42:43 ahmads Perseus: staff insolence (Lexmark)
21.08.2015 13:59:39 korosh45 Multi User 2/2 (HiTasB)
21.08.2015 13:59:32 hadi45 Multi User 1/2 (HiTasB)
19.08.2015 17:50:36 madmo88 Multi User 2/2 (HiTasB)
19.08.2015 17:49:54 chakbaoo1 Multi User 2/2 (HiTasB)
19.08.2015 17:49:47 chakbaoo Multi User 1/2 (HiTasB)
17.08.2015 23:10:31 sm-king Multi user 2/2 (Lexmark)
17.08.2015 23:10:27 smmdp1 Multi user 1/2 (Lexmark)
17.08.2015 13:10:38 یهودا Illegal message (Lexmark)
17.08.2015 12:42:17 -KINGs- Lexmark: Multiuser 2/2 (HiTasB)
17.08.2015 12:42:15 KING 0F KINGs Lexmark: Multiuser 1/2 (HiTasB)
16.08.2015 20:45:16 Ebliss Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
16.08.2015 20:45:13 isa1 Lexmark: Multi user 1/2 (HiTasB)
16.08.2015 20:36:39 اشین تو Multi user 2/2 (Lexmark)
16.08.2015 20:36:38 اتی تا Multi user 1/2 (Lexmark)
16.08.2015 11:29:52 influence73 Illegal message (Lexmark)
15.08.2015 15:17:31 puma2014 Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
15.08.2015 15:17:28 polat Alemdar Lexmark: Multi user 1/2 (Perseus)
15.08.2015 14:41:49 kity13 Multi user 2/2 (Lexmark)
15.08.2015 14:41:47 Black Lexmark: Multi user 1/2 (HiTasB)
15.08.2015 14:34:17 amir4 Multi user 2/2 (Lexmark)
15.08.2015 14:34:15 amir7 Lexmark: Multi user 1/2 (HiTasB)
13.08.2015 21:02:25 دبی1154 MultiUser 2/2 (HiTasB)
13.08.2015 21:02:16 1154 MultiUser 1/2 (HiTasB)
10.08.2015 19:43:27 _-_ARad_-_ Light Insult 8 (HiTasB)
07.08.2015 0:24:28 yusofkaki Multi User 1/2 (Legend)
04.08.2015 20:14:12 worf HiTasB: MultiUser 2/2 (Legend)
03.08.2015 23:10:30 B E T I S Legend: Heavy Insult 4 (HiTasB)
03.08.2015 23:07:45 T h r o x Legend: illegal message (Perseus)
03.08.2015 23:05:41 ابوالفضل2000 illegal message (Legend)
03.08.2015 23:01:14 armin1380 illegal message (Legend)
03.08.2015 22:59:38 haj ahmad Legend: illegal message (Perseus)
03.08.2015 22:57:29 نهنگ وحشی illegal message (Legend)
02.08.2015 15:01:03 BMV illegal message (Legend)
28.07.2015 23:59:54 king_amirh illegal message (Legend)
28.07.2015 22:47:41 - Amir Abbas - HiTasB: MultiUser 1/2 (Lexmark)
28.07.2015 22:47:36 alireza75 HiTasB: MultiUser 2/2 (Legend)
28.07.2015 20:16:38 13791119 MultiUser 2/2 (HiTasB)
28.07.2015 20:16:26 eagle98 HiTasB: MultiUser 1/2 (Perseus)
25.07.2015 22:30:21 hossein94 HiTasB: MultiUser 1/3 (Legend)
24.07.2015 20:57:28 bardia2060 HiTasB: MultiUser 1/2 (Legend)
24.07.2015 18:45:39 amin_turk MultiUser 1/3 (HiTasB)
24.07.2015 18:45:21 SOLTEH HiTasB: MultiUser 2/3 (Legend)
© 2008 by Gameforge 4D GmbH. All rights reserved. قوانین نوشتن ضوابط و شرايط