سیاهچال

برای ارتباط با گیم اپراتور، لطفاً بر روی این لینک کلیک کن: http://support.ir.ikariam.gameforge.com

توقیف شده تا تاريخ بازیکن دلیل (مدیر)
19.01.2038 3:14:07 kazeroonmusic Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 m2h Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 MHheydari Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 Baloch Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 rezidentevilone Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 mohammad123 Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 X7S Payment, contact http//support.gamepay.de
24.01.2017 23:40:31 lord ARAGORN Shahzadi: توهین به تیم و مولتی یوزر (Lexmark)
01.03.2016 8:08:00 dgs multiuser2/2 (WaterfaL)
01.03.2016 8:07:51 kafe0 multiuser1/2 (WaterfaL)
28.02.2016 6:18:51 SCARE WaterfaL: multiuser2/2 (Lexmark)
27.02.2016 23:30:19 ehsan_fardiazar Shahzadi: illegal message (Lexmark)
23.02.2016 21:55:35 haj abbas59 TADANO: multiuser 2/2 (WaterfaL)
23.02.2016 21:55:25 haj saeed TADANO: multiuser 1/2 (WaterfaL)
23.02.2016 6:29:46 M O B I N WaterfaL: multiuser2/2 (Shahzadi)
21.02.2016 11:54:05 30ya multiuser2/2 (WaterfaL)
21.02.2016 11:53:50 pasha multiuser1/2 (WaterfaL)
19.02.2016 12:19:24 irajashkan multiuser2/2 (WaterfaL)
19.02.2016 12:19:14 Iraj multiuser1/2 (WaterfaL)
14.02.2016 12:56:15 kloud TADANO: illegall massage (WaterfaL)
09.02.2016 23:15:26 amir_xtop Shahzadi: multi user 3/4 (Lexmark)
06.02.2016 7:18:53 Astiac Lexmark: Multiuser 1/2 (TADANO)
04.02.2016 8:59:39 Green Grape TADANO: multiuser 1/2 (Lexmark)
04.02.2016 8:55:17 سوئد WaterfaL: multiuser9/9 (TADANO)
04.02.2016 8:55:14 donyajoon WaterfaL: multiuser8/9 (TADANO)
04.02.2016 8:55:12 فرش_صورتی WaterfaL: multiuser7/9 (TADANO)
04.02.2016 8:55:09 مسعودعجم WaterfaL: multiuser6/9 (TADANO)
04.02.2016 8:55:07 عروسک WaterfaL: multiuser5/9 (TADANO)
04.02.2016 8:55:04 یاغی WaterfaL: multiuser4/9 (TADANO)
04.02.2016 8:53:12 bastani WaterfaL: multiuser3/9 (TADANO)
04.02.2016 8:52:59 سلطانی WaterfaL: multiuser2/9 (Lexmark)
04.02.2016 8:52:46 iphone5s WaterfaL: multiuser1/9 (Lexmark)
30.01.2016 7:23:22 گشتاپو Lexmark: Heavy Insult 4 (TADANO)
26.01.2016 21:43:17 zare DarkElf: Multiuser 2/2 (NEREUS)
26.01.2016 21:42:57 zar DarkElf: Multiuser 1/2 (NEREUS)
25.01.2016 22:53:14 پرشور M a J e S t Y: Multi user 2/2 (TADANO)
25.01.2016 22:52:16 دينا M a J e S t Y: Multi user 1/2 (TADANO)
25.01.2016 22:51:16 hamed7718 M a J e S t Y: Multi user 2/2 (Shahzadi)
25.01.2016 22:50:23 hamed8759 M a J e S t Y: Multi user 1/2 (Shahzadi)
25.01.2016 22:35:19 king alex M a J e S t Y: Multi user 2/2 (Shahzadi)
25.01.2016 19:27:22 Soheil1232 HiTasB: MultiUser 1/2 (Shahzadi)
25.01.2016 19:27:09 Elven HiTasB: MultiUser 2/2 (Shahzadi)
24.01.2016 0:39:51 ikaika c o m e t: multiuser (2/2) (Shahzadi)
24.01.2016 0:39:25 neginjoon c o m e t: multiuser (1/2) (TADANO)
24.01.2016 0:33:31 zendegimhamide c o m e t: multiuser (7/7) (TADANO)
24.01.2016 0:33:19 nravan c o m e t: multiuser (6/7) (TADANO)
24.01.2016 0:33:09 roghanzard c o m e t: multiuser (5/7) (TADANO)
24.01.2016 0:32:58 hanzfree c o m e t: multiuser (4/7) (TADANO)
24.01.2016 0:32:48 chipsetond c o m e t: multiuser (3/7) (TADANO)
24.01.2016 0:32:37 Rias c o m e t: multiuser (2/7) (TADANO)
© 2008 by Gameforge 4D GmbH. All rights reserved. قوانین نوشتن ضوابط و شرايط