سیاهچال

برای ارتباط با گیم اپراتور، لطفاً بر روی این لینک کلیک کن: http://support.ir.ikariam.gameforge.com

توقیف شده تا تاريخ بازیکن دلیل (مدیر)
19.01.2038 3:14:07 MHheydari Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 X7S Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 m2h Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 rezidentevilone Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 mohammad123 Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 Baloch Payment, contact http://support.gamepay.de (SeGaRo)
19.01.2038 3:14:07 kazeroonmusic Payment, contact http//support.gamepay.de
28.07.2015 23:59:54 king_amirh illegal message (Legend)
28.07.2015 22:47:41 - Amir Abbas - HiTasB: MultiUser 1/2 (Legend)
28.07.2015 22:47:36 alireza75 HiTasB: MultiUser 2/2 (Legend)
28.07.2015 20:16:38 13791119 MultiUser 2/2 (HiTasB)
28.07.2015 20:16:26 eagle98 HiTasB: MultiUser 1/2 (Perseus)
25.07.2015 22:30:21 hossein94 HiTasB: MultiUser 1/3 (Legend)
24.07.2015 20:57:28 bardia2060 HiTasB: MultiUser 1/2 (Legend)
24.07.2015 18:45:39 amin_turk HiTasB: MultiUser 1/3 (Legend)
24.07.2015 18:45:21 SOLTEH HiTasB: MultiUser 2/3 (Legend)
24.07.2015 18:45:10 Ashilcu HiTasB: MultiUser 3/3 (Legend)
20.07.2015 19:30:26 User 1 Account Abuse (Legend)
20.07.2015 14:37:41 erfun HiTasB: Multi User 2/2 (Legend)
20.07.2015 14:37:22 reza_m HiTasB: Multi User 1/2 (Legend)
20.07.2015 14:16:00 kaboos HiTasB: Multi User 2/2 (Legend)
20.07.2015 14:15:51 kabos HiTasB: Multi User 1/2 (Legend)
19.07.2015 11:12:19 sina tak illegal message (Legend)
19.07.2015 0:44:20 sharifmehr Multi User 2/2 (Legend)
19.07.2015 0:44:03 tellme Multi User 1/2 (Legend)
16.07.2015 22:33:29 mohammad007 HiTasB: Multi User 2/2 (Legend)
16.07.2015 22:33:19 hamid_h HiTasB: Multi User 1/2 (Legend)
15.07.2015 23:48:40 mo11 Legend: Multi User 2/2 (SeGaRo)
15.07.2015 23:16:58 daee Multi User 3/3 (HiTasB)
15.07.2015 23:16:46 ἝƉẂᾋȒƉ3 HiTasB: Multi User 2/3 (Legend)
15.07.2015 23:16:35 microsoft1 Multi User 1/3 (HiTasB)
14.07.2015 23:59:02 pooria515 Legend: Multi User 2/2 (SeGaRo)
14.07.2015 23:58:45 pooria151 Legend: Multi User 1/2 (SeGaRo)
14.07.2015 23:08:36 zzeb Eternal: Multi User 2/2 (Legend)
14.07.2015 23:08:28 feb Eternal: Multi User 1/2 (HiTasB)
14.07.2015 14:21:45 general saleh2 illegal message (Legend)
10.07.2015 23:55:07 my immortal HiTasB: Heavy insult 4 (SeGaRo)
10.07.2015 23:37:07 Evil Killer HiTasB: Heavy Insult 4 (Legend)
10.07.2015 19:59:31 mohamad14 MultiUser 2/2 (HiTasB)
09.07.2015 21:37:29 mehrdad35 MultiUser 1/2 (HiTasB)
09.07.2015 0:53:54 love to saleh Multi User 2/2 (Legend)
09.07.2015 0:53:41 general saleh Multi User 1/2 (Legend)
07.07.2015 16:44:12 merdakk2 HiTasB: MultiUser 2/2 (Legend)
07.07.2015 16:44:04 merdakk HiTasB: MultiUser 1/2 (Legend)
06.07.2015 16:13:14 AC3 HiTasB: MultiUser 3/3 (Legend)
06.07.2015 16:09:49 ilolater12 HiTasB: MultiUser 2/2 (Legend)
06.07.2015 16:09:36 ilolater1 HiTasB: MultiUser 1/2 (SeGaRo)
05.07.2015 22:46:08 maziyar17 HiTasB: MultiUser 2/2 (Legend)
05.07.2015 22:45:49 sorush HiTasB: MultiUser 1/2 (Legend)
05.07.2015 16:45:53 reza_mir HiTasB: MultiUser 1/2 (Legend)
© 2008 by محصولات گیم فورج GmbH. All rights reserved. قوانین نوشتن ضوابط و شرايط