سیاهچال

برای ارتباط با گیم اپراتور، لطفاً بر روی این لینک کلیک کن: http://support.ir.ikariam.gameforge.com

توقیف شده تا تاريخ بازیکن دلیل (مدیر)
19.01.2038 3:14:07 kazeroonmusic Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 MHheydari Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 rezidentevilone Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 mohammad123 Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 Baloch Payment, contact http://support.gamepay.de (M a J e S t Y)
19.01.2038 3:14:07 X7S Payment, contact http://support.gamepay.de (Arbiter)
19.01.2038 3:14:07 m2h Payment, contact http//support.gamepay.de
24.10.2015 23:21:19 الغدیر c o m e t: multiuser 2/2 (Lexmark)
24.10.2015 23:21:14 بامشاد c o m e t: multiuser 1/2 (Lexmark)
23.10.2015 23:33:30 پژمان Lexmark: Multi user 2/2 (Arbiter)
23.10.2015 23:33:28 pezhman Lexmark: Multi user 1/2 (Arbiter)
23.10.2015 9:07:37 hossein1376 WaterfaL: multi user 1/2 (Arbiter)
22.10.2015 20:40:58 khaste20 Lexmark: Multi user 2/2 (ReY)
22.10.2015 20:40:54 Ashli Lexmark: Multi user 1/2 (ReY)
21.10.2015 22:19:53 brax Multi user 1/2 (Lexmark)
21.10.2015 22:19:53 brax2 Multi user 2/2 (Lexmark)
21.10.2015 18:27:11 U k Multi user 2/2 (Lexmark)
21.10.2015 18:27:10 hamedbh2 Multi user 1/2 (Lexmark)
21.10.2015 11:30:09 seven Multiuser 2/2 (Lexmark)
21.10.2015 11:30:08 paris1 Multiuser 1/2 (Lexmark)
21.10.2015 1:24:58 mr_arya HiTasB: MultiUser 3/3 (c o m e t)
21.10.2015 1:24:46 mr-arya MultiUser 2/3 (HiTasB)
21.10.2015 1:24:38 Mr-AAAryAAA Multi User 1/3 (HiTasB)
19.10.2015 20:49:43 abram Lexmark: Multi user 2/2 (Arbiter)
19.10.2015 20:49:41 sepahrad Lexmark: Multi user 1/2 (Arbiter)
18.10.2015 10:00:19 شهید M a J e S t Y: Multi User 2/2 (WaterfaL)
18.10.2015 9:59:45 آنیتا M a J e S t Y: Multi User 1/2 (Lexmark)
17.10.2015 8:51:24 kobe24 Multi user 2/2 (Lexmark)
17.10.2015 8:51:22 ali12345 Multi user 1/2 (Lexmark)
16.10.2015 23:09:10 india c o m e t: multiuser 2/2 (Lexmark)
16.10.2015 23:09:03 عمادالدین c o m e t: multiuser 1/2 (Lexmark)
14.10.2015 22:25:47 ARK Arbiter: Multi user 2/1 (Lexmark)
14.10.2015 9:27:23 _SAHRA_ HiTasB: MultiUser 2/2 (Arbiter)
14.10.2015 9:27:08 FlasH FoRwArD HiTasB: Multi User 1/2 (Arbiter)
10.10.2015 22:10:04 ---FIGHTER--- Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
10.10.2015 22:09:45 Turk balasi Lexmark: Multi user 1/2 (Arbiter)
10.10.2015 19:53:01 khalil30 Lexmark: Scrutiny (Arbiter)
10.10.2015 18:10:06 _-Red star-_ Arbiter: MultiUser 1/2 (Lexmark)
10.10.2015 18:09:56 PeDaR JaDoooGaR Arbiter: MultiUser 2/2 (ReY)
10.10.2015 1:39:23 aaa1375 HiTasB: MultiUser 2/2 (Lexmark)
10.10.2015 1:39:17 ali1370 Multi User 1/2 (HiTasB)
09.10.2015 23:25:09 mostafa2 HiTasB: MultiUser 2/2 (Lexmark)
09.10.2015 23:25:03 mostafa09307 HiTasB: Multi User 1/2 (Lexmark)
08.10.2015 16:12:40 onetra64 HiTasB: illegal message (ReY)
08.10.2015 7:37:48 ابوتراب Lexmark: Multi user 2/2 (HiTasB)
08.10.2015 7:37:45 nw0631 Multi user 1/2 (Lexmark)
05.10.2015 10:47:14 لردشیردل5 Lexmark: Multiuser 2/2 (c o m e t)
05.10.2015 10:46:49 omid_2264 Lexmark: Multiuser 1/2 (HiTasB)
05.10.2015 7:02:24 nima_roh Arbiter: Multi user 2/2 (Lexmark)
05.10.2015 7:02:08 ROH Arbiter: Multi user 1/2 (Lexmark)
© 2008 by Gameforge 4D GmbH. All rights reserved. قوانین نوشتن ضوابط و شرايط