سیاهچال

برای ارتباط با گیم اپراتور، لطفاً بر روی این لینک کلیک کن: http://support.ir.ikariam.gameforge.com

توقیف شده تا تاريخ بازیکن دلیل (مدیر)
19.01.2038 3:14:07 mohammad123 Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 m2h Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 X7S Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 kazeroonmusic Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 MHheydari Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 Baloch Payment, contact http//support.gamepay.de
19.01.2038 3:14:07 rezidentevilone Payment, contact http//support.gamepay.de
25.01.2016 22:53:14 پرشور M a J e S t Y: Multi user 2/2 (HiTasB)
25.01.2016 22:52:16 دينا Multi user 1/2 (M a J e S t Y)
25.01.2016 22:51:16 hamed7718 M a J e S t Y: Multi user 2/2 (HiTasB)
25.01.2016 22:50:23 hamed8759 M a J e S t Y: Multi user 1/2 (c o m e t)
25.01.2016 22:35:19 king alex M a J e S t Y: Multi user 2/2 (WaterfaL)
25.01.2016 22:34:24 lord ARAGORN M a J e S t Y: Multi user 1/2 (c o m e t)
25.01.2016 19:27:22 Soheil1232 MultiUser 1/2 (HiTasB)
25.01.2016 19:27:09 Elven HiTasB: MultiUser 2/2 (c o m e t)
24.01.2016 0:39:51 ikaika multiuser (2/2) (c o m e t)
24.01.2016 0:39:25 neginjoon c o m e t: multiuser (1/2) (Arbiter)
24.01.2016 0:33:31 zendegimhamide c o m e t: multiuser (7/7) (DarkElf)
24.01.2016 0:33:19 nravan multiuser (6/7) (c o m e t)
24.01.2016 0:33:09 roghanzard multiuser (5/7) (c o m e t)
24.01.2016 0:32:58 hanzfree multiuser (4/7) (c o m e t)
24.01.2016 0:32:48 chipsetond c o m e t: multiuser (3/7) (HiTasB)
24.01.2016 0:32:37 Rias multiuser (2/7) (c o m e t)
24.01.2016 0:32:20 tatitati multiuser (1/7) (c o m e t)
22.01.2016 4:53:53 BLACK_EAGLE Arbiter: Real life Threats staff (HiTasB)
19.01.2016 16:16:32 drkerm WaterfaL: multi user2/2 (Arbiter)
19.01.2016 16:16:16 kari WaterfaL: multi user1/2 (DarkElf)
19.01.2016 13:53:20 KING POWER checking (c o m e t)
19.01.2016 13:50:41 haj mirza c o m e t: checking (DarkElf)
19.01.2016 13:43:36 نهنگ وحشی checking (c o m e t)
18.01.2016 7:21:08 فرهاد مختار WaterfaL: multi user2/2 (DarkElf)
18.01.2016 7:20:52 s_-SMOKE-_s WaterfaL: multi user1/2 (c o m e t)
18.01.2016 1:33:49 divi_jons Multi User 5/6 (HiTasB)
18.01.2016 1:31:16 نهنگ وحشی123 HiTasB: Multi User 6/6 (Arbiter)
18.01.2016 1:30:37 forest HiTasB: Multi User 4/6 (Arbiter)
18.01.2016 1:30:17 سپهر1 Multi User 3/6 (HiTasB)
18.01.2016 1:29:56 FeLaSH HiTasB: MultiUser 2/6 (Arbiter)
18.01.2016 1:29:22 s007 HiTasB: MultiUser 1/6 (Arbiter)
17.01.2016 23:54:46 NemesiS Real life Threats (HiTasB)
15.01.2016 22:55:12 hosein hallavy DarkElf: Multiuser 1/2 (HiTasB)
12.01.2016 22:34:11 حاج هادی7 TADANO: multi user 2/2 (c o m e t)
12.01.2016 22:33:44 black master TADANO: multi user 1/2 (Arbiter)
09.01.2016 23:43:53 MG750 Multi user 2/2 (M a J e S t Y)
09.01.2016 23:43:28 mahdi750 Multi user 1/2 (M a J e S t Y)
09.01.2016 21:49:06 khatar2012 c o m e t: multiuser (2/2) (Arbiter)
09.01.2016 21:48:57 TAPESH44 c o m e t: multiuser (1/2) (Arbiter)
08.01.2016 16:49:41 fazeekasif Account abuse (Arbiter)
07.01.2016 8:59:24 Ika King M a J e S t Y: Multi user 2/2 (Arbiter)
07.01.2016 8:59:17 Ika Star M a J e S t Y: Multi user 1/2 (Arbiter)
05.01.2016 14:56:30 sadaf 00 DarkElf: Multiuser 2/2 (HiTasB)
© 2008 by Gameforge 4D GmbH. All rights reserved. قوانین نوشتن ضوابط و شرايط